Bemestingszout met sporen

Sommige gewassen, en met name bieten, hebben behoefte aan natrium. Dit element is voor een goede ontwikkeling van dit gewas onmisbaar. Natrium heeft daarentegen geen invloed op de opbrengst van grasland. Natriumrijk gras bevordert de smaak van het rantsoen. Dot stimuleert de voeropname (ds-opname) door het vee, hetgeen in sterke relatie wordt gebracht met een hogere melkproductie. Bemestingszout is goed te combineren met spoorelementen. Voor spoorelementen geldt dat zij vooral van belang zijn voor de gezondheid van het vee. Veel toegepaste spoorelementen zijn koper (Cu), kobalt (Co) en selenium (Se). Het spoorelementen Borium heeft daarentegen wel invloed op de gewasgroei. Al deze elementen combineert Triferto in haar bemestingszout blends.  

Bemestingszout Co: 50% Na2O + 0,3% Co
Bemestingszout Cu: 46,5% Na2O + 3,5% Cu
Bemestingszout Bo: 50% Na2O + 0,2 B
Bemestingszout Se: 50% Na2O + 60ppm Se
Bemestingszout Spoormix: 48%Na2O + 0,07% Co + 0,8% Cu + 30ppm Se
NaKaMag Bo  
  • Naam
    Omschrijving
    Producten