Strooibeeld Novagran

Het soort kunstmest dat moet worden gestrooid is een belangrijk gegeven voor de instelling van de kunstmeststrooier. De kunstmest heeft zich de laatste jaren sterk ontwikkeld en de kwaliteit is enorm verbeterd. Niet alleen op het gebied van de chemische samenstelling, maar ook op het gebied van fysische eigenschappen. Een ontwikkeling die is ontstaan doordat de werkbreedte van kunstmeststrooiers de afgelopen jaren is toegenomen. Triferto verwerkt de beste meststoffen voor de productie van haar Novagran blends, de basis voor een perfect strooibeeld.

Novagran Korrelkwaliteit

Voor het bredere strooiwerk selecteert Triferto grondstoffen die voldoen aan een hoog stortgewicht (boven 1 kg/l), grote en constante fractiesamenstelling (minimaal 80 procent tussen 3,3 en 4,75 afmeting) en voldoende hardheid.

Strooierafstelling – strooitabel

De methode voor het vinden van de juiste strooitabel voor Novagran Meststoffen is de fysische eigenschappen van de kunstmest in te voeren. Deze zijn bepalend voor het gedrag van de kunstmest tijdens het strooien. Deze werkwijze geeft meer flexibiliteit. Voor nagenoeg elke kunstmest kan een strooitabel worden gevonden. De in te voeren fysische eigenschappen zijn fractieverdeling (%), hardheid (kg) en stortgewicht (kg/l). Vuistregel voor Novagran is:

Fractieverdeling: 80% tussen 3,3 en 4,47
Hardheid: > 5kg
Stortgewicht: 1100 kg/1000l

De fractiesamenstelling van een blendmeststof geeft de spreiding in de korrelgrootte van de meststof weer. De korrelgrootte wordt opgedeeld in vier (diameter) maten. Per maat wordt een percentage gegeven hoeveel van het monster hier binnen valt. Bij het strooien van grotere afstanden is het belangrijk dat de korrelgrootte zo veel mogelijk gelijk is. De ideale kunstmest bevat korrels die allemaal een gelijke afmeting hebben. Bij een homogene samenstelling is dan ook het gewicht per korrel gelijk. Hierdoor zou de korrel de baan afleggen die de fabrikant van de kunstmeststrooier voor ogen heeft om een goed strooibeeld te bereiken. De fractieverdeling van de meststof(blend) kan met een fractiemeter (ook wel zeefrangemeter) worden bepaald.

Het stortgewicht van de kunstmest heeft ook invloed op het strooiresultaat. Het stortgewicht kan eenvoudig worden bepaald door een maatbeker met precies één liter inhoud te vullen met kunstmest. Het gewicht van deze maatbeker met kunstmest min het gewicht van de maatbeker zonder kunstmest bepaalt het stortgewicht uitgedrukt in kg/l. 

Naast fractieverdeling vormt hardheid de tweede fysische eigenschap van een meststofkorrel.Tijdens aanraking met de schoep komt er een forse kracht op de kunstmestkorrel te staan. Te zachte korrels kunnen dan kapot knappen. Dit valt vaak op door de stofvorming die dit met zich mee brengt. De hardheid van de korrel kan worden gemeten met een hardheidsmeter. Hiermee wordt een kracht uitgeoefend op de korrel. De kracht in kg waarbij de korrel breekt, is een maat voor de hardheid.

Deel deze pagina