Nederlandse Vereniging voor Blenders N.V.B.

Triferto is lid van de Nederlandse Vereniging voor Blenders van Meststoffen (N.V.B.). Alle leden vervaardigen, in opdracht van de eindverbruikers, op maat mengsels van minerale meststoffen. Het doel van de vereniging is meer bekendheid te geven aan deze milieuvriendelijke en doelmatige wijze van bemesting van de daarvoor in aanmerking komende percelen land- en tuinbouwgrond.

De N.V.B. streeft naar een voortdurende verbetering van de kwaliteit van het door haar leden geleverde goederen- en dienstenpakket. Dit streven wordt nader gedefinieerd door de volgende doelstellingen:

  • Voldoen aan de wensen van de afnemers van minerale meststoffen
  • Voldoen aan de wettelijke eisen t.a.v. de productie en de toepassing van minerale meststoffen
  • De productie van kwalitatief hoogwaardige blends
  • Een minimale belasting van milieu (bodem, water) ten gevolge van het gebruik van meststoffen

http://www.meststoffenblenders.nl/

EFBA

EFBA (European Fertiliser Blenders Association) is een vereniging van de Europese EU-lidstaten die betrokken zijn bij de productie van samengestelde meststoffen en blendmeststoffen. De Nederlandse Vereniging voor Blenders van Meststoffen (N.V.B.) maakt hier deel van uit. Het EFBA  vertegenwoordigd van de gemeenschappelijke belangen van de leden op overheidsniveau, zoals de Europese Unie in Brussel. Verder vindt er een uitwisseling van kennis en informatie over meststoffen plaats en initieert de vereniging gemeenschappelijke acties om de kwaliteit van gemengde meststoffen te verbeteren.

http://www.european-blenders.org/en/

Triferto is aangesloten bij:

Meststoffen NederlandMinerale meststoffen distributie MMDNederlandse blenders vereniging

Deel deze pagina