Novagran Blends - bemesten naar gewasbehoefte

Met Novagran blends wordt bemesten nauwkeurig maatwerk. Op grasland of akkerbouwgewas willen telers voedingstoffen en spoorelementen in de juiste hoeveelheid toedienen. Betekent dit dat teler voor elk element met de kunstmeststrooier rond moet? Nee, niet als u Novagran strooit. Met deze unieke lijn blendmeststoffen van Triferto worden alle elementen in één werkgang in de juiste verhouding gestrooid. 

Elke gewenste samenstelling

Novagran is in elke gewenste samenstelling te bestellen. Dit betekent niet alleen variaties in de verhouding stikstof, fosfaat, kali, magnesium en natrium. Ook de spoorelementen koper, kobalt en selenium kunnen worden toegevoegd. Zo worden deze essentiële elementen, waarvan slechts kleine hoeveelheden nodig zijn, in één werkgang nauwkeurig toegediend. Dit voorkomt overbodige rijsporen, tijd en geld. 

Eén keer berekenen, in één keer strooien

Per opdracht worden specificaties van de te produceren blend opgesteld. Op basis van nutriëntbehoefte van het gewas, de samenstelling van dierlijke mest en de bodemanalyses wordt de optimale blendsamenstelling berekend. Daarbij wordt rekening gehouden met de specifieke wensen van de gewasteler. Alle recepturen worden door Triferto per gewasteler bewaard. 

Perfecte strooi-eigenschappen

Ondanks de verschillende componenten laat Novagran zich perfect strooien. Novagran blendmeststoffen zijn namelijk opgebouwd uit uniforme korrels, met eenzelfde soortelijke gewicht. Novagran gedraagt zich hierdoor als een enkelvoudige meststof, als het gaat om strooi-eigenschappen.

Deel deze pagina