HUMICoat®

HUMICoat is een door Triferto ontwikkelde techniek waarmee humuszuren op korrelmeststoffen worden gecoat. Dit betekent dat een korrelmeststof, enkelvoudig of een blend, kan worden voorzien van een humuszurencoating. Door voedingsstoffen uit korrelmeststoffen (zoals fosfaat) in combinatie met humuszuren toe te dienen aan de bodem, worden ze beter opgenomen door het gewas en wordt bijvoorbeeld ongewenste (fosfaat)fixatie voorkomen. Het resultaat is een hoger rendement uit uw investering in meststoffen.

Betere nutriëntbeschikbaarheid

Door de bodem te voeden met humuszuren wisselt de bodem meer en beter nutriënten uit met de plant. Door de humuszuren schiet de fosfaat-, kali en magnesiumbenutting omhoog en wordt het bodemleven geactiveerd. De humuszuren stimuleren de kieming van zaden en verbeteren de jeugdgroei met een groter en vooral actiever wortelgestel tot gevolg. Dat levert op zijn beurt een productiever gewas.

Meer fosfaat beschikbaar voor de startgroei

Omdat fosfaat vooral in de startfase van een gewas van belang is, is een tekort aan fosfaat achteraf moeilijk te herstellen. Hierdoor is een bemesting met fosfaat aan het begin van het groeiseizoen op zijn plaats. Van de toegediende fosforhoudende meststof wordt in het jaar van toediening meestal niet meer dan 10% tot 25% door de plant opgenomen. De rest bindt in de bodem aan ijzer en calcium. Door de bodem te voeden met humuszuren blijft fosfaat beter beschikbaar. De humuszuren leggen de ijzer- en calciumdeeltjes vast zodat deze geen fosfaat meer kunnen binden.

Verhoogde CEC bezetting

De CEC staat ook wel bekend als het klei-humus complex. Dit complex bezit een negatieve lading. Indien het klei-humus complex in aanraking komt met water, trekt het positief geladen voedingselementen aan. De voedingsstoffen die op deze wijze worden gebonden kunnen relatief eenvoudig weer oplossen. Daarmee zijn ze weer opneembaar voor de plant. Dankzij de humuszuren worden er meer K, Mg, Na en Ca gebonden. Hiermee wordt de CEC-bezetting verhoogd. De grond levert zo veel van deze voedingstoffen na, die de plant omzet in een maximale gewasgroei.

  • Naam
    Omschrijving
    Producten