Novagran Spoor

Gewassen hebben naast de hoofdelementen ook een aantal spoorelementen nodig voor ongestoorde groei. Vaak zijn die elementen wel voldoende in de bodem aanwezig, echter er kan een tekort optreden. Voor sommige spoorelementen geldt ook dat zij vooral van belang zijn voor de gezondheid van het vee. Veel toegepaste spoorelementen zijn borium (B), mangaan (Mn), koper (Cu), kobalt (Co), zink (Zn) en selenium (Se). Triferto levert zowel blendbouwstenen als complete NPK blends met spoorelementen op maat.

Novagran NPK met sporen

Novagran met spoorelementen is in elke gewenste samenstelling te bestellen. Dit betekent niet alleen variaties in de verhouding stikstof, fosfaat, kali, magnesium en natrium. Ook de spoorelementen boor, koper, kobalt en selenium kunnen worden toegevoegd. Zo worden deze essentiële elementen, waarvan slechts kleine hoeveelheden nodig zijn, in één werkgang nauwkeurig toegediend. De spoorelementen in Novagran blends zijn homogeen verdeeld. Dit zorgt voor een gelijkmatige verdeling over de gehele blend, en een gelijkmatige verdeling over het perceel.

Blendbouwstenen met sporen

Blendbouwstenen zijn enkelvoudige meststoffen waaraan een relatief hoge concentratie spoorelement is toegevoegd. Zelf-blenders verwerken deze blendbouwsteen als grondstof in hun blend. Zelf-blenders vermijden vanuit arbo- en veiligheidsoogpunt het werken met zuivere spoorelementen. Novagran Spoorbouwstenen zijn dan de oplossing. Dankzij de unieke coating formulering blijven spoorelementen aan de kunstmestkorrels gehecht van het blenden tot de toepassing in het veld.

Novagran Co: 27%N +0,15% Co
Novagran Cu: 26%N + 1,5% Cu
Novagran Bo: 26%N + 0,5% Bo
Novagran Se: 27%N + 50ppm Se
  • Naam
    Omschrijving
    Producten