Novagran Aardappelteelt

Voor de knolzetting bij aardappelen is het van groot belang dat de plant kan beschikken over de juiste voedingselementen in de juiste balans. Is er stress (te snelle verdamping, onvoldoende vocht of te weinig beschikbare voedingselementen) dan zal de plant het knolaantal reguleren. Een juiste bemesting aan de hand van een bodemanalyse helpen u de juiste keuze te maken. Een Novagran blend wordt op basis van deze parameters op maat samengesteld.

Stikstof naar gelang de behoefte

Voor de knolzetting bij aardappelen is het van groot belang dat de plant kan beschikken over de juiste voedingselementen in de juiste balans. Is er stress (te snelle verdamping, onvoldoende vocht of te weinig beschikbare voedingselementen) dan zal de plant het knolaantal reguleren. Een juiste bemesting aan de hand van een bodemanalyse helpen u de juiste keuze te maken.

De focus op Kalium

Aardappelen zijn een kalibehoeftig gewas. Kalium (K) zorgt voor de aanmaak en transport van zetmeel en suikers en voor de waterhuishouding. Kalium heeft een positieve invloed op de opbrengst (zowel totale opbrengst als aandeel grove knollen). Op kwalitatief vlak leidt kalium tot een lager drogestofgehalte en een hoger K-gehalte van de knollen. Deze beide factoren resulteren in een lagere blauwgevoeligheid. 

Chloorarm of chloorhoudend

Net als Kali verlaagt chloor het onderwatergewicht en de blauwgevoeligheid. Chloor verlaagt het onderwatergewicht meestal wat sterker dan kali. De strategie om chloorkali (KCL) in het najaar te geven teneinde de chloor gedurende de winter uit te laten spoelen, is gebaseerd op de angst van zoutschade in aardappelen. Zowel oud als meer recent onderzoek heeft aangetoond dat de gevoeligheid van aardappelen voor chloor niet zo groot is als soms wordt gevreesd. Een deel van de chloorkali (KCl) kan dan ook in het voorjaar gegeven worden om daarmee de effectieve werking van chloor tegen blauwgevoeligheid te benutten. Novagran Aardappelteelt kan zowel op basis van chloorarme- als chloorhoudende kalium samengesteld worden, dit om de positieve effecten van chloor op de blauwgevoeligheid te benutten.

Spoorelementen

Sporenelementen zijn noodzakelijk voor de groei van aardappelen. Vooral mangaangebrek wordt vaak waargenomen, vooral op kalkrijke klei- en zavelgronden. Het komt sterker voor naarmate deze gronden lichter zijn en meer organische stof bevatten. Novagran Aardappelteelt bevat alle belangrijke sporenelementen met een verhoogde gehalte aan Mangaan.  

 

Waarom kiezen telers voor Novagran Aardappelteelt?

Vanuit arbeidsperspectief

  • 40% minder handling van meststoffen, dat is de eerste winst 
  • Minder arbeid:Hoge concentratie nutriënten, dus minder kilo’s per hectare toe te dienen. 
  • Minder logistiek: minder kilo’s meststoffen te verplaatsen en op te slaan. 

Vanuit bodemperspectief

  • Minder producten: In plaats van verschillende meststofsoorten, terug naar 1 op maat samenstelde formule met alle benodigde nutriënten voor de aardappelplant.
  • Stabiel nutriënten niveau in de bodem gedurende de groeiseizoen dankzij complete meststof met alle benodigde nutriënten voor de aardappelplant, zoals NPK, secundaire- en spoorelementen.
  • Klant specifieke samenstelling: afhankelijk van de bodem, productie en klimaat kan op basis van de oogstervaring of bladanalyses de samenstelling verder geoptimaliseerd worden. 
Deel deze pagina