Nieuws

Ruwvoerdagen IJsselstein - 11 sept

Ruwvoerdagen IJsselstein - 11 sept

U krijgt als melkveehouder inzicht en praktische tips van specialisten over bodem, bemesting en teelt. Optimalisatie van de ruwvoerteelt om meer melk uit eigen ruwvoer te halen! Goed inkuilmanagement en conservering van het ruwvoer zijn daarbij belangrijke factoren. De veehouder op locatie deelt ook zijn ervaringen en inzichten. Én u krijgt een kijkje achter de staldeuren! Onder de foto kunt u het programma vinden van deze dag.

Meer lezen ›

Opslag tips voor kwaliteitsbehoud van kunstmest

 Opslag tips voor kwaliteitsbehoud van kunstmest

Goede opslagfaciliteiten zijn voor minerale meststoffen vereist om kwaliteit te behouden en veiligheid te waarborgen. Ze moeten er opgericht zijn de hoogwaardige kwaliteit van de minerale meststoffen te handhaven tot het moment van strooien. De kunstmestketen, van producent tot eindgebruiker, streeft naar een meststof dat vrij is van vocht, geen  klontenvorming, vermenging en stof.

Meer lezen ›

Triferto in gesprek met Boerderij: Droogte

Triferto in gesprek met Boerderij: Droogte

“Vooral over de bemesting van gras krijgen we veel vragen binnen, meldt Joris Broekhuis, verkoopleider bij Triferto. Na de tweede snede in juni is er veelal bemest. Zowel met drijfmest als kunstmest. Die hebben beide door vochtgebrek nog niets gedaan.

Meer lezen ›

Boerenbusiness TV: Triferto over precisiebemesting

Boerenbusiness TV: Triferto over precisiebemesting

Precisiebemesting wordt in de huidige meststoffenmarkt als belangrijk gezien. Hoe levert meststoffengroothandel Triferto hier een bijdrage aan? "Onder meer door het combineren van diverse meststoffen in 1 bemestingsproduct", zo vertelt Joris Broekhuis, Country Manager bij Triferto.

Meer lezen ›

Gewijzigde openingstijden Triferto Gent

Gewijzigde openingstijden Triferto Gent

Triferto Gent zal gesloten zijn van 16 juli tot en met 27 juli. Basécles Logistique zal gesloten zijn van 20 juli tot en met 5 augustus. Gelieve uw transporteurs te informeren. 

Meer lezen ›

Anticiperen op een periode van droogte via bemesting

Anticiperen op een periode van droogte via bemesting

Onder droge omstandigheden lossen korrelmeststoffen minder goed in de bodem op, hierdoor kan de wortel de meststof onvoldoende opnemen. Reden om opnieuw stil te staan bij de meststofkeuze, passend bij de actuele droge weersomstandigheden. 
 

Meer lezen ›

Het belang van Selenium bemesting

Het belang van Selenium bemesting

Selenium is een belangrijk micro-element voor de weerstand en vruchtbaarheid van rundvee en herkauwers in het algemeen. Gras bevat van nature minder Se dan de streefwaarde van 0,15 mg/kg droge stof. Een jaarlijkse gift van 8-12 gram Se op grasland is voldoende om de streefwaarde te halen.

Meer lezen ›

Privacybeleid Triferto

Privacybeleid Triferto

In dit Privacybeleid leest u hoe Triferto omgaat met de persoonsgegevens van klanten en overige betrokkenen bij het gebruik van onze websites, TrifertoWeb en/of andere diensten.

Meer lezen ›

Stikstof bemestingsadvies tweede snede grasland

Stikstof bemestingsadvies tweede snede grasland

Stikstof bemestingsadvies tweede snede grasland 
Vanwege het late en koude voorjaar is er relatief laat drijfmest en kunstmest toegediend. Daarbij kwam dat de mineralisatie pas laat op gang kwam. Vervolgens is de temperatuur snel opgelopen waardoor de natuur zich snel heeft kunnen herstellen. De eerste berichten geven dan ook aan dat er meer eiwit in het gras zit dan de eerste snede van 2017 (+ 3,5%, bron: Eurofins). Bovendien zijn de opbrengsten gemiddeld tot goed, wat duidt op een forse stikstof onttrekking in de afgelopen periode. 

 

Meer lezen ›

Ruwvoerronde Gras - 14 & 21 juni

Ruwvoerronde Gras - 14 & 21 juni

De kwaliteit van ruwvoer is bepalend voor het rendement. Goed ruwvoer verbetert de benutting van mineralen in de mest, zorgt voor een goede voerefficiëntie en draagt positief bij aan de gezondheid van koeien. Maar hoe zorgt u voor de juiste kwaliteit ruwvoer? En welk effect heeft welke kwaliteit op de KringloopWijzer? Om u op deze en andere vragen antwoord te geven neemt Triferto deel aan de RuwvoerRonde Gras op 14 en 21 juni 2018, georganiseerd door Boerderij.

Meer lezen ›

10.000e order via TrifertoWeb

10.000e order via TrifertoWeb

Op 4 april jongstleden diende de firma Feijen Veevoeders en Kunstmest uit Dalfsen de 10.000e order in via TrifertoWeb. Reden te meer om de medewerkers van Feijen te verrassen met een lekkere slagroomtaart!

Meer lezen ›

Bodemtemperatuur versus temperatuursom

Bodemtemperatuur versus temperatuursom

Voor veel boeren is de temperatuursom de graadmeter (gemiddelde dag/nachttemperatuur boven 0 graden). Wat echter bepalender is, is de bodemtemperatuur. De goede draagkracht van een bodem is bij anderen weer een argument om een bemesting te overwegen.

Meer lezen ›

Nieuw advies kalibemesting snijmais op de tekentafel

Nieuw advies kalibemesting snijmais op de tekentafel

Het huidige kali-bemestingsadvies voor snijmais is al enige decennia oud en is aan herziening toe. Er zijn tegenwoordig betere methoden van bodemanalyse beschikbaar, de huidige maisrassen produceren veel meer dan vroeger en bovendien is het huidige bemestingsadvies gebaseerd op proeven met korrelmais.

Meer lezen ›

Giesing Transport en Triferto verstevigen samenwerking

Giesing Transport en Triferto verstevigen samenwerking

Internationale groothandel van minerale meststoffen Triferto B.V. uit Doetinchem heeft op 18 januari 2018 een samenwerkings-overeenkomst getekend met Giesing & Zn. Transport, Op- en Overslag BV uit Sint Annaparochie. Het transportbedrijf zal alle vervoer van verpakte minerale meststoffen gaan verzorgen voor Triferto.

Meer lezen ›

Welke meststof moet ik kiezen voor meer bestendig eiwit in gras?

Welke meststof moet ik kiezen voor meer bestendig eiwit in gras?

Meer bestendig eiwit in gras, stimuleert de melkgift en de aanmaak van melkeiwit. Welke stikstofmeststof moet ik kiezen om meer bestendig eiwit van mijn grasland te krijgen? Triferto vergeleek meerdere gangbare voorjaars-stikstof-meststoffen

Meer lezen ›

Gecoate of slow release meststoffen (video)

Gecoate of slow release meststoffen (video)

Een effectieve manier om ervoor te zorgen dat beschikbare nutriënten aan de behoeften van de plant voldoen, is door een gecontroleerde afgifte ervan in de bodemoplossing. Dit wordt mogelijk gemaakt door meststofkorrels te omhullen met een polymeer coating. 

Meer lezen ›

Fosfaatrechten, alle informatie in één oogopslag

Fosfaatrechten, alle informatie in één oogopslag

Per 1 januari 2018 treedt het stelsel van fosfaatrechten voor melkvee in werking. Doel van dit stelsel is om te zorgen dat de fosfaatproductie onder het fosfaatplafond komt. Op deze pagina hebben we alle beschikbare informatie over fosfaatrechten voor u verzameld.

Meer lezen ›

Stikstofdifferentiatie, prestatie wordt beloond

Stikstofdifferentiatie,  prestatie wordt beloond

Bedrijven die gebruik willen maken van stikstofdifferentiatie kunnen zich tot en met 15 mei aanmelden bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Meer lezen ›

Ruimte voor extra fosfaatbemesting

Ruimte voor extra fosfaatbemesting


Naarmate de fosfaatgebruiksnormen meer beperkend zijn op gronden met fosfaattoestand ‘hoog’, is er minder speelruimte voor een boer om meststoffen met een hoog gehalte aan organische stof aan te voeren. Omdat zij het belang van opbouw van organische stof in de bodem belangrijk vindt, staat minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) een beperkte verhoging van de fosfaatgebruiksnorm toe, op voorwaarde van gebruik van een substantiële hoeveelheid van deze meststoffen.

Meer lezen ›

Triferto kiest voor Zijderlaan voor alle kiepertransport

Triferto kiest voor Zijderlaan voor alle kiepertransport

Internationale groothandel van minerale meststoffen Triferto heeft een samenwerkings-overeenkomst getekend met Transportonderneming Zijderlaan uit Stolwijk. Als logistieke dienstverlener met een totaalconcept verzorgt het toonaangevende familiebedrijf Zijderlaan alle kiepertransport voor het bedrijf dat in Doetinchem is gevestigd.

Meer lezen ›

Triferto gaat voor Nijhof-Wassink als bulktransportpartner

Triferto gaat voor Nijhof-Wassink als bulktransportpartner

Internationale groothandel van minerale meststoffen Triferto uit Doetinchem heeft op 1 november 2017 een samenwerkings-overeenkomst getekend met bulktransport specialist Nijhof-Wassink.

Meer lezen ›

Aandacht voor opslag van meststoffen op boerenerf

Aandacht voor opslag van meststoffen op boerenerf

Het strooiseizoen 2017 is afgerond. Desondanks zijn er nog grote voorraden meststoffen aanwezig op de veehouderij- en akkerbouwbedrijven. Sla deze meststoffen indien mogelijk op in een afgesloten, veilige opslagplaats om de korrelmeststoffen te beschermen tegen weersinvloeden (zon, regen) en om het risico op diefstal te beperken.

Meer lezen ›

Vóór 15 september stikstofruimte volmaken?

Vóór 15 september stikstofruimte volmaken?

Nu het strooiseizoen 2017 bijna ten einde is maken veel veehouders en akkerbouwers de finale stikstofbalans op. Tot 15 september is er nog de mogelijkheid om kunstmeststikstof, wettelijk gezien, te strooien. Het opvullen van de laatste stikstofruimte voor dit jaar in combinatie met extra aanvoer voor het nieuwe seizoen kan een interessante optie zijn. 

Meer lezen ›

Indeling van minerale meststoffen

Indeling van minerale meststoffen

Minerale meststoffen zijn onder te verdelen in enkelvoudige meststoffen, blends, samengestelde meststoffen, vloeibare meststoffen en bladmeststoffen. We leggen in dit artikel het onderscheid uit.

Meer lezen ›

Stikstof bemestingsadvies tweede snede grasland

Stikstof bemestingsadvies tweede snede grasland

Vanwege het late en koude voorjaar is er relatief laat drijfmest en kunstmest toegediend. Daarbij komt dat de mineralisatie pas laat op gang kwam, april kende relatief koude nachten. Hierdoor zit er meer suiker in het gras en minder ruw eiwit. Dit zorgt voor hoge VEM-waarden in het verse gras en is ook een indicator dat het gras nog niet oud is, ondanks dat het inmiddels toch al mei is. Wetende dat gemiddelde genomen de eerste twee snedes circa 60% van de graskuilvoorraad  bepaald,  is sturen via bemesting op kwaliteit in de tweede snede het advies. 

Meer lezen ›

Nieuwe uitstraling van Triferto zakgoed en bigbags

Nieuwe uitstraling van Triferto zakgoed en bigbags

Triferto heeft de opdruk op haar zakgoed en bigbags voorzien van een nieuwe opdruk. De oude Triferto uitstraling maakt plaats voor een frisse nieuwe stijl. Wanneer u foto’s van Triferto zakgoed op uw website of webshop publiceert, vragen we u vriendelijk deze te vervangen voor de nieuwe foto’s. We hebben diverse afbeeldingen voor u klaar staan, deze kunt u downloaden en gebruiken voor communicatie doeleinden.

Meer lezen ›

Bekalken van maisland op kleigrond

Bekalken van maisland op kleigrond

Het ideale tijdstip is om maisland te bekalken is in het najaar. Welke kalksoort en hoeveel er bekalkt moet worden is een veel gestelde vraag. In slechts 3 stappen helpt Triferto u deze vraag te beantwoorden.

Meer lezen ›

Bekalken van maisland op zandgrond

Bekalken van maisland op zandgrond

Het ideale tijdstip is om maisland te bekalken is in het najaar. Welke kalksoort en hoeveel er bekalkt moet worden is een veel gestelde vraag. In slechts 3 stappen helpt Triferto u deze vraag te beantwoorden.

Meer lezen ›

Ontheffing HUMICoat voor België een feit

Ontheffing HUMICoat voor België een feit

De Belgische federale overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu heeft een ontheffing afgegeven ( M062.EB) voor ‘Samengestelde meststof NPK, NK, NP of PK bevattende (secundaire elementen, sporenelementen en ) humuszuren en fulvozuren’ voorzien van de commerciële naam HUMICoat®. Hiermee is Triferto de eerste Belgische leverancier met ontheffing om NPK meststoffen in de handel te brengen met een coating van humuszuren. 

Meer lezen ›

Kalium & Magnesium meststoffen in één oogopslag

Kalium & Magnesium meststoffen in één oogopslag

Alle Kalium & Magnesium korrel-meststoffen in één overzicht, met directe toegang tot de productsepcifcatie. We hebben ze voor u op een rijtje gezet. 

Meer lezen ›

Gehaltes dierlijke mest opnieuw omlaag

Gehaltes dierlijke mest opnieuw omlaag

De Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen (CBGV) heeft in het Bemestingsadvies de tabel ‘Gemiddelde samenstelling van organische meststoffen’ aangepast aan de jongste praktijkcijfers. De gehaltes in runder- en vleesvarkensmest blijven over de afgelopen jaren dalen.

Meer lezen ›

Bodemverbeteraar heeft amper effect

Bodemverbeteraar heeft amper effect

Het perspectief van bodemverbeteraars is gering. Ze hebben amper effect. Dat is de conclusie van een zesjarig onderzoek door Praktijkonderzoek Plant & Omgeving en het Nutriënten Management Instituut. De producten hebben niet geleid tot een hogere opbrengst ten opzichte van de referenties alleen kunstmest, kunstmest plus compost of organische mest. De bodemverbeteraars hebben daarnaast slechts een beperkt effect op de gemeten fysische, chemische en biologische bodemparameters op zowel klei- als zandlocaties.

Meer lezen ›

Voorkom fosfaat gebrek bij koude natte grond

Voorkom fosfaat gebrek bij koude natte grond

Bemesting verdiend extra aandacht bij een lage bodem- en omgevingstemperatuur. Omdat het bodemleven minder actief is zullen ook voedingsstoffen vertraagd beschikbaar komen voor de plant. Het is dan vooral van belang de fosfaten beschikbaar te houden voor het startende gewas. Voor een ongestoorde startgroei kunnen humuszuren fosfaten uit bodem, mest en kunstmest beschikbaar maken en houden voor de jonge plant. Voorkom fosfaat gebrek met humuszuren!

 

Meer lezen ›

Steeds vaker kalium-tekort in maïs

Steeds vaker kalium-tekort in maïs

Maïs heeft voor een goede opbrengst ongeveer 285 kg/ha K2O nodig. Gemiddeld zit in rundveedrijfmest 6,2 kg/ton K2O. Hiervan dient 46 ton/ha te worden toegediend om in de behoefte van maïs te voorzien. Tegenwoordig wordt vaak minder mest aangewend of er wordt mest gebruikt met een lager dan gemiddeld kaliumgehalte. In deze situaties dient er een kali-bijbemesting plaats te vinden

Meer lezen ›

Maismeststoffen assortiment 2016

Maismeststoffen assortiment 2016

Triferto presenteert een uitgekiend maïsmeststoffen assortiment die past binnen de wettelijke, praktische en agronomische eisen van de moderne maïsteler. Om het teeltrisico te beperken en de beginontwikkeling van de maïs-kiem te stimuleren is een goede fosfaatbeschikbaarheid direct na zaaien van belang.

Meer lezen ›

Veldspuit of spaakwielbemester

Veldspuit of spaakwielbemester

Binnen het segment vloeibare meststoffen bestaat de keuze uit volvelds (bovengronds) verspuiten of injecteren doormiddel van een spaakwielinjecteur. Welke meststoffen zijn er beschikbaar en hoe maak ik hieruit de beste keuzen. In de brochure helpen we u bij het maken van deze afweging. 

Meer lezen ›

Veilig blenden vraagt om aanpassing formules

Veilig blenden vraagt om aanpassing formules

De handling van meststoffen en het samenstellen van blends kan bij onjuiste uitvoering hiervan leiden tot onnodige veiligheidsrisico’s. Meststoffengroothandel Triferto neemt haar verantwoordelijkheid en past enkele veelvoorkomende blendsamenstelling aan.

Meer lezen ›

Reductie stikstof vervluchtiging in cijfers

Reductie stikstof vervluchtiging in cijfers

In de landbouw komen verschillende broeikasgassen vrij. De belangrijkste zijn CO2, methaan en lachgas. De belangrijkste bronnen van broeikasgassen in de land- en tuinbouw zijn de veehouderij en de glastuinbouw. Een reductie van de vervluchtiging uit ureummeststof is mogelijk door toevoeging van een ureaseremmer. Triferto onderzocht en becijfert het voordeel.

Meer lezen ›

Piadin, vraag en antwoord

Piadin, vraag en antwoord

Nitraatuitspoeling is een probleem dat niet alleen de agrariër geld kost, maar ook het grondwater belast en grondgebruikers in bepaalde streken opzadelt met strengere bemestingsnormen.

Meer lezen ›

Kalium tegen droogtestress

Kalium tegen droogtestress

In het groeiseizoen kampen veel percelen met een te lage hoeveelheid plantbeschikbare kalium. Juist ten tijde van droogte is dat zeer nadelig. Kalium draagt namelijk bij aan de droogte-resistentie van gewassen.

Meer lezen ›

Ammoniumstikstof

Ammoniumstikstof

Stikstof komt voor in de vormen ureum, ammonium en nitraat. Per stikstofmeststof kunnen de verhoudingen per stikstofvorm verschillen. Voor het maken van een juiste keus is het goed de verschillen tussen stikstofvormen te kennen.

Meer lezen ›

Nitrificatieremmers

Nitrificatieremmers

Nitrificatie is een mineraal proces waarbij bacteriën ammonium (NH4+) omzetten tot nitraat (NO3-). Nitrificatieremmers, zoals Piadin, vertragen dit proces waardoor er minder nitraatstikstof ongewenst uitspoelt.

Meer lezen ›

Nitraatstikstof

Nitraatstikstof

Stikstof komt voor in de vormen ureum, ammonium en nitraat. Per stikstofmeststof kunnen de verhoudingen per stikstofvorm verschillen. Voor het maken van een juiste keus is het goed de verschillen tussen stikstofvormen te kennen.

Meer lezen ›

Ureumstikstof

Ureumstikstof

Stikstof komt voor in de vormen ureum, ammonium en nitraat. Stikstofmeststoffen kunnen qua verhoudingen tussen de stikstofvormen verschillen. Voor het maken van een juiste keuze is het goed de verschillen tussen stikstofvormen te kennen.

Meer lezen ›

Hydrolyse

Hydrolyse

Stikstof komt voor in de vormen ureum, ammonium en nitraat. Stikstofmeststoffen worden door verschillen omzettingen in de bodem beschikbaar gemaakt voor de plant. Hydrolyse is zo’n bodemproces.

Meer lezen ›

Ureaseremmers

Ureaseremmers

Ureaseremmers vertragen de omzetting van ureum door het enzym urease in ammonium, waarmee de ammoniakvervluchtiging kan worden beperkt.

Meer lezen ›

Fosfor of fosfaat

Fosfor of fosfaat

Vaak worden de termen fosfor (P) en fosfaat (P2O5) ogenschijnlijk door elkaar gebruikt. Het gebruik van deze termen hangt echter af van de context. We leggen het uit.

Meer lezen ›

Stikstofuitspoeling in cijfers

Stikstofuitspoeling in cijfers

Veel stikstof uit drijfmest gaat verloren door uitspoeling. Dit is echter te voorkomen door Piadin (een nitrificatieremmer) toe te voegen aan de mest.

Meer lezen ›

Hoeveel fosfaat is er in de bodem beschikbaar?

Hoeveel fosfaat is er in de bodem beschikbaar?

Het element fosfor heeft de plant nodig als bouwstof voor de vorming van bepaalde eiwitten en andere organische stoffen. Hoeveel fosfaat bevat mijn bodem nu eigenlijk?

Meer lezen ›

Tips fosfaatbemesting

Tips fosfaatbemesting

Slim omgaan met fosfaat betekent kiezen voor de juiste wijze van toedienen, bepalen van het juiste tijdstip maar ook de juiste dosering op de juiste plaats. We geven u handige tips voor fosfaatbemesting.

Meer lezen ›

Tips voor 2 ton meer droge stof van grasland

Tips voor 2 ton meer droge stof van grasland

Grasexperts hebben een top 10 samengesteld van verbeterpunten als een kans om zonder hoge kosten tot minimaal 2 ton droge stof gras meer per hectare van het land te halen.

Meer lezen ›

Strooier afstelling - Strooitabbelen

Strooier afstelling - Strooitabbelen

Goed strooien is belangrijk voor de kwaliteit en opbrengst van het gewas. Strooibanen wijzen er op dat delen van het perceel te veel of te weinig kunstmest heeft gehad. Een goede strooierafstelling is daarom van belang.

Meer lezen ›

Vergelijking efficiëntie Vloeibare meststoffen

Vergelijking efficiëntie Vloeibare meststoffen

Tussen de werking van vloeibare meststoffen bestaan belangrijke verschillen. Binnen het huidige mestbeleid zijn telers gedwongen om meststoffen te kiezen met de hoogste stikstofbenutting en laagste verliezen.  In deze nieuwsbrief vergelijken we de efficiëntie van vloeibare meststoffen met elkaar.

Meer lezen ›

Kalium en efficiënte waterbenutting

Kalium en efficiënte waterbenutting

Landbouwers kunnen de bodem en de plant voorbereiden op een beperkte aanvoer van water en zo droogtestress voorkomen. Naast een aangepaste rassenkeuze en grondbewerking heeft vooral plantenvoeding een aanzienlijke invloed op een efficiënte waterbenutting.

Meer lezen ›

Natrium bemesting op grasland

Natrium bemesting op grasland

Natrium in weidegras leidt tot een betere afgrazing, geeft het rantsoen meer smakelijkheid en heeft het een verhoogde ruwvoeropname tot gevolg. Elke kilogram gras omzetten in melk luidt het devies.

Meer lezen ›

Positief over Security Convenant Kunstmest

Positief over Security Convenant Kunstmest

De kunstmesthandel (verenigd in de Meststoffen Nederland) – zien de nieuwe wetgeving als logische vervolgstap op het Security Convenant dat de sector in 2007 met de overheid sloot als een positieve ontwikkeling.

Meer lezen ›

Bekalken van grasland op kleigrond

Bekalken van grasland op kleigrond

Een grasland-bekalking kunt u het beste uitvoeren vóór een graslandvernieuwing. Als graslandvernieuwing niet mogelijk is, dan is het toedienen van kalk op bestaand grasland een alternatief. Doe dit zo vroeg mogelijk, dan heeft de kalk de tijd om zijn werk te doen. 

Meer lezen ›

Bekalken van grasland op zandgrond

Bekalken van grasland op zandgrond

Welke kalksoort en hoeveel er bekalkt moet worden is een veel gestelde vraag. In slechts 3 stappen helpt Triferto u deze vraag te beantwoorden. Een grasland-bekalking kunt u het beste uitvoeren vóór een graslandvernieuwing. Als graslandvernieuwing niet mogelijk is, dan is het toedienen van kalk op bestaand grasland een alternatief. Doe dit zo vroeg mogelijk, dan heeft de kalk de tijd om zijn werk te doen.

Meer lezen ›

Selenium in gras stijgt met Seferto

Selenium in gras stijgt met Seferto

Veehouders en paardenhoudes kunnen de seleniumvoorziening van hun dieren goed sturen via de bemesting. Dit blijkt uit onderzoek met de meststof Seferto. Voor een constante voorziening is het belangrijk de seleniumgift over meerdere sneden te verdelen.

Meer lezen ›

Calcium en bodemstructuur

Calcium en bodemstructuur

Een kalkmeststof inzetten kan, behalve om de pH te beïnvloeden, ook gewenst zijn in verband met de bodemstructuur. Dit kan spelen op zand, lichte zavel (slemp) en op zware klei. Op slempgevoelige grond hebben de bodemdeeltjes onderling weinig binding. Hierdoor vallen ze snel uit elkaar en kunnen ze een soort korst op de grond vormen.

Meer lezen ›

Het belang van calciumbemesting

Het belang van calciumbemesting

In tegenstelling tot de groente- en aardappelteelt is men zich in de fruitteelt al langer bewust van het belang van calciumbemesting. In de appelteelt maar ook steeds meer in de perenteelt trachten telers door onder andere bemesting het calciumgehalte in de vruchten bij te sturen. Het calciumgehalte in de vrucht is namelijk één van de factoren die de bewaarduur bepalen. Waarom calcium het kwaliteitselement bij uitstek is, leggen we u uit.

Meer lezen ›

Verkoop meststof aan particulieren?

Verkoop meststof aan particulieren?

Triferto geeft een duidelijk antwoord op de vraag of een stikstofhoudende meststof wel of niet verkocht mag worden aan particulieren. Vanaf 27 juni 2010 is het verboden om aan particulieren stikstofhoudende meststoffen met meer dan 16% ammoniumnitraat te verkopen

Meer lezen ›

Wetswijziging levering aan particulieren

Wetswijziging levering aan particulieren

Richtlijn 76/769/EEG is op 18 december 2008 gewijzigd, met als gevolg dat vanaf 1 juni 2010 meststoffen en preparaten met meer dan 16 procent stikstof in verhouding tot het ammoniumnitraat alleen nog op de markt gebracht mogen worden voor levering proffesionals.

Meer lezen ›